18 czerwca 2024

Jakie są przyczyny i długotrwałe skutki bezrobocia dla gospodarki i ludzi?

Mimo znacznego postępu w tej kwestii, rozwinięte gospodarki nadal zmagają się z problemem bezrobocia. Skąd bierze się bezrobocie i jakie są jego długotrwałe skutki?

W czasie złotej ery kapitalizmu jego poziom był imponująco niski. Działo się to za sprawą polityki pełnego zatrudnienia. Celem polityki państw była wyeliminowania bezrobocia. Dziś bardzo często postrzega się je jako coś nieuniknionego. Jednak warto pamiętać, że bezrobocie wiąże się z pewnymi indywidualnymi i społecznymi kosztami. Jakie są koszty bezrobocia?

Jeśli żyjesz w europejskim kraju, bezrobocie nie musi wiązać się z nędzą. Wiele z zachodnich państw posiada zakres świadczeń dla osób mających problem z zatrudnieniem, takie jak zasiłek dla bezrobotnych.

Praca to ważny składnik ludzkiej godności. Długotrwałe problemy z pracą mogą destrukcyjnie wpływać na poczucie własnej wartości. Praca daje możliwość czucia się użytecznym dla społeczeństwa.

Negatywne skutki bezrobocia przybierają także formę zdrowotną. Skutki dla zdrowia psychicznego można by wymieniać w nieskończoność. Bezrobotni częściej popadają w zaburzenia depresyjne. Bezrobocie może mieć również znaczący wpływ na zdrowie fizyczne danej osoby. Bycie bezrobotnym jest bardzo stresującą sytuacją, więc może powodować problemy zdrowotne związane ze stresem, takie jak bóle głowy, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, choroby serca, ból pleców i bezsenność.

Osobiste i społeczne koszty bezrobocia obejmują poważne trudności finansowe i ubóstwo, zadłużenie, bezdomność i stres mieszkaniowy, napięcia i rozpady rodzinne, nudę, alienację, wstyd i stygmatyzację, zwiększoną izolację społeczną, przestępczość, erozję zaufania i poczucia własnej wartości, zanik umiejętności pracy. Nie można tych kwestii lekceważyć.

Ze społecznego punktu widzenia bezrobocie = marnotrawienie zasobów. Długotrwałe bezrobocie może prowadzić do zaburzenia ładu społecznego i powstania różnego rodzaju patologii społecznych. Zmniejsza szansę na uzyskanie zatrudnienia w przyszłości, co prowadzi do wypadnięcia wielu osób poza społeczny margines.

Negatywne są także skutki dla gospodarki. Bezrobocie niekorzystnie wpływa na dochód rozporządzalny rodzin, zmniejsza siłę nabywczą, obniża morale pracowników i zmniejsza wydajność gospodarki.