20 lipca 2024

Smart Material Flow – na czym polega to rozwiązanie?

Współczesne przedsiębiorstwa stają w obliczu coraz większej konkurencji i presji na osiąganiu większej wydajności. W tym kontekście efektywna logistyka wewnętrzna jest bardzo ważną kwestią — odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego przepływu materiałów i minimalizacji czasu przestojów maszyn. Koncepcja Smart Materia Flow to odpowiedź na te wyzwania. Stała się ona istotnym elementem w strategii produkcji, gdyż umożliwiła zoptymalizowanie procesów produkcyjnych poprzez wykorzystanie cyfrowych narzędzi i modułowych rozwiązań.

Smart Material Flow – podstawowe kwestie

Bywają takie sytuacje, że prawie połowa zasobów w przedsiębiorstwach poświęcana jest na czynności nieprzyczyniających się bezpośrednio do wzrostu wartości produktu. Okazuje się, że to marnotrawstwo może wynosić nawet 40 proc. Jednakże zastosowanie inteligentnych rozwiązań logistyki wewnętrznej sprawia, że taki stan rzeczy wcale nie musi mieć miejsca. Smart Material Flow to koncepcja, która oparta jest na zasadzie przejrzystego przepływu materiałów umożliwiającego optymalizację hal produkcyjnych poprzez jednoznaczne rezerwacje i cyfrową ilustrację procesów produkcyjnych. 

Co ważne, jednym z podstawowych celów Smart Material Flow jest redukcja czasu przepływu materiałów, a także obniżenie kosztów na jednostkę produkcji. Zastosowanie cyfrowej ilustracji produkcji sprawia, że firmy mogą planować i sterować procesami produkcyjnymi w sposób nie tylko precyzyjny, ale też systematyczny. Wszystko to sprawia, że możliwe jest szybsze dostosowanie produkcji do zmieniających się warunków i popytu na rynku, co przyczynia się do większej elastyczności i konkurencyjności. 

Smart Material Flow – dostosowanie do wielkości produkcji

Niezależnie od skali produkcji, koncepcja Smart Material Flow przynosi bardzo dużo korzyści. Nawet jeśli mowa o mniejszych przedsiębiorcach, efektywna logistyka wewnętrzna może usprawnić procesy produkcyjne bez wymogu inwestowania w złożoną infrastrukturę. Dzięki temu możliwe jest lepsze wykorzystanie zasobów i redukowanie marnotrawstwa. 

Implementowanie modułowych rozwiązań w logistyce wewnętrznej to klucz do osiągnięcia efektywnego korzystania ze Smart Material Flow. Dopasowane moduły ułatwiają wykonywanie codziennych zadań związanych z logistyką wewnętrzną firmy. Mowa tutaj między innymi o magazynowaniu, transporcie czy dokowaniu materiałów. Dzięki Smart Material Flow możliwa jest elastyczna konfiguracja systemu logistycznego.