18 czerwca 2024

Co to jest koszt zmienny?

Zrozumienie kosztów zmiennych Twojej firmy może pomóc w prawidłowej wycenie produktów, utrzymaniu rentowności i rozwoju firmy.

Co to jest koszt zmienny?

Zrozumienie kosztów zmiennych Twojej firmy może pomóc w prawidłowej wycenie produktów, utrzymaniu rentowności i rozwoju firmy.

Koszty zmienne to wydatki cykliczne, które zmieniają się w zależności od tego, ile towarów produkuje Twoja firma lub ile usług świadczysz. Stanowią przeciwieństwo kosztów stałych, które pozostają takie same bez względu na to, jak zmienia się wielkość produkcji i muszą zostać zapłacone, nawet jeśli Twoja firma niczego nie produkuje.

Koszty zmienne w połączeniu z kosztami stałymi składają się na całkowite koszty Twojej firmy.

Przykłady kosztów zmiennych

Każda firma ma koszty zmienne, ale rodzaje kosztów zmiennych, które ponosi Twoja firma, zależą od rodzaju wytwarzanych towarów lub usług.

Niektóre typowe przykłady kosztów zmiennych obejmują:

  • Materiały bezpośrednie. Surowce wykorzystywane do produkcji produktu lub świadczenia usługi. Na przykład drewno używane do produkcji mebli
  • Praca bezpośrednia. Kwota wypłacana pracownikom, którzy produkują towary lub świadczą usługi.
  • Koszty przesyłki/fracht. Koszt pakowania i wysyłki wyrobów gotowych do klientów.
  • Zaopatrzenie. Materiały zużywane w procesie produkcji.
  • Prowizje. Kwoty wypłacane w celu wynagradzania sprzedawców.

Niektóre typowe koszty stałe obejmują czynsz i pensje płacone pracownikom administracyjnym, ponieważ pozostają one stałe bez względu na to, ile towarów lub usług produkuje firma — przynajmniej przez jakiś czas.

Definicja kosztu zmiennego

Koszty zmienne to wydatki, które zmieniają się proporcjonalnie do wielkości produkcji. Koszty zmienne są bezpośrednio związane z działalnością polegającą na wytwarzaniu wolumenu, która wzrasta, gdy działalność ta wzrasta, a spada, gdy działalność maleje. Ten efekt może być związany z materiałami, robocizną i prowizjami od sprzedaży. Na przykład, jeśli produkujesz świece zapłonowe, miedź używana do produkcji jest kosztem zmiennym. Oznacza to, że jeśli przestaniesz produkować świece zapłonowe, nie będziesz już ponosić kosztów miedzi.

Źródło: www.gospodarkainfo.pl